شهر مقدس مشهد و حرم حضرت رضا(ع) در لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ پذیرای زائران، مسافران و مجاوران حرم مطهر رضوی بود و مراسم معنوی لحظه تحویل سال در این فضای معنوی با حضور خیل عظیم جمعیت برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۱/۰۱    - محسن اسماعیل زاده