با آغاز جنگ هویزه آخرین شهر در دشت آزادگان بود که به اشغال ارتش عراق درآمد. نیروهای عراقی پس از پیشروی در منطقه سوسنگرد و کرخه نور عملا هویزه را در محاصره داشتند اما برای اشغال آن تعجیل نمی‌کردند تا اینکه عملیات نصر در 10 دی‌ماه سال 59 آغاز و در اولین مرحله یک تیپ عراقی منهدم شد اما مراحل بعدی عملیات با ناکامی رو به رو شد. با کاهش تدریجی توان مدافعان، دشمن در روز 18 دی سال 59 خود را به کرخه نور رساند و نیروهای خودی برای جلوگیری از نفوذ دشمن به شمال کرخه نور ناچار شدند حین عقب نشینی پل واقع در روستای حمودی فردوس را تخریب کنند.

۱۴۰۱/۰۱/۰۲    - حمید رضا مهربان