بارش برف سنگین در شهرستان اهر علاوه بر غافلگیر کردن میهمانان نوروزی باعث خوشحالی کشاورزان و مردم منطقه از این نعمت الهی شد. این برف بهاری در برخی نقاط به بیش از یک متر نیز رسیده است.

۱۴۰۱/۰۱/۰۴    - مصطفی قربان موحد