با گذشت شش روز از ایام نوروز و ارائه آمار از سوی مسئولان ستادهای اسکان مسافران نوروزی در شیراز، شواهد از تکمیل ظرفیت پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در این کلان‌شهر دارد.

۱۴۰۱/۰۱/۰۷    - احمدرضا مداح