ویژه برنامه ۱۰ قرن با موضوع بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروزی از ۴ تا ۸ فروردین‌ماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در میدان امام علی(ع) برگزار می‌شود.

۱۴۰۱/۰۱/۰۸    - پیمان شاهسنایی