باغ پرندگان قم در ایام نوروز به یکی از کانون‌های بازدید مسافران و گردشگران نوروزی تبدیل شده است.

۱۴۰۱/۰۱/۱۱    - حسین شاهبداغی