پس از دو سال وقفه در آموزش حضوری مدارس به علت محدودیت‌های کرونایی در سطح جامعه، طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی به صورت حضوری در مدارس حضور یافتند.

۱۴۰۱/۰۱/۱۵    - معصومه علی اکبر