همزمان با بارش رحمت الهی در نجف اشرف، برخی از زائران با حضور در ایوان نجف به زیارت و نیایش پرداختند.

۱۴۰۱/۰۲/۰۴    - ایکنا