مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر، عصر یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با حضور حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در سالن شهید دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۲/۱۸    - حسن آقا محمدی