موزه تخصصی لباس و منسوجات خراسان جنوبی

نخستین موزه تخصصی لباس محلی و منسوجات کشور در خانه تاریخی پردلی بیرجند واقع در بافت تاریخی است. این موزه که با هدف گردآوری لباس‌های محلی از طریق خریداری یا به امانت گرفتن راه‌اندازی شد، به بازآفرینی و احیای انواع لباس‌های محلی استان خراسان‌جنوبی نیز می‌پردازد. این بنا به روش درونگرا ساخته شده و عناصری همچون سردر، ورودی هشتی، دالان، حیاط مرکزی و ایوان ستون‌دار معماری بنا را شکل داده و یادگاری از دوران قاجار است. تالار نمایش، کارگاه پارچه‌بافی سنتی، پوشش‌های مناطق مختلف خراسان جنوبی، عکاسخانه و خیاط خانه از بخش‌های این موزه است و انواع لباس‌های ابریشمی دستباف، اطلس، کرباس، برک، قارت و عروس همچنین پارچه‌های سنتی برک، کرباس و مله به نمایش گذاشته شده و نشان‌دهنده فرهنگ غنی این مردم است.

۱۴۰۱/۰۲/۳۱    - رها صلاحی مقدم