گروه جهادی منتظران خورشید با حضور در منطقه صعب العبور احمدفداله خدمات متنوعی را در حوزه های بهداشت و درمان، فرهنگی، ورزشی، هنری ارائه کردند.

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    - ایکنا