هفدهمین دوره طرح ملی ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در خراسان‌جنوبی با شرکت ۳۱۱ نفر برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۴    - امیرحسین رادنیا