هفدهمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم روز ۲۳ اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در رشته‌های۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء قرآن کریم در خوزستان برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۴    - منا صیافی‌زاده