پرفسور نعمت ییلدریم، عضو هئیت علمی دانشگاه آتاتورک ارزروم، روز گذشته، 25 اردیبهشت‌ماه از بخش‌های مختلف خبرگزاری ایکنا بازدید کرد. وی به واسطه فعالیتش در حوزه زبان و ادبیات فارسی نشان و جوایز ارزنده‌‌ای در ایران کسب کرده است. کسب ‌نشان شهریار از دانشگاه تبریز، برنده نشان فردوسی از دانشگاه فردوسی، کسب نشان فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و همچنین کسب جایزه کتاب سال در بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از جمله ‌این جوایز است. ‌وی تاکنون آثار زیادی از ادبیات کلایسک فارسی را به ترکی ترجمه کرده و چندین کتاب را در این زمینه به رشته تحریر در آورده است.

۱۴۰۱/۰۲/۲۶    - حمیدرضا مهربان