نشست رونمایی از وبسایت خبری « بازار کار» با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی کشور، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، در محل جهاد دانشگاهی برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۶    - طاهره بابایی