آیین رونمایی از کتاب عرفان حماسی در شاهنامه و پرواز در دماوند

مراسم رونمایی از دو کتاب عرفان حماسی در شاهنامه فردوسی و پرواز در دماوند با حضور استاد مجاهدی و مولفین کتب در سرای اهل قلم سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۷    - حسین شاه بداغی