اختتامیه ششمین دوره‎‌ مسابقات ملی پایان‌نامه سه‌ دقیقه‌ای در اصفهان

ششمین مرحله‌ استانی مسابقات ملی پایان‌نامه سه‌ دقیقه‌ای به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با حضور 23 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر استان اصفهان در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد. این دوره از مسابقات در دو بخش برگزار شد که بخش اصلی با موضوع (بدون محدودیت) و بخش ویژه با موضوع (آب و گردشگری) بود و نیز نفرات اول و دوم به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

۱۴۰۱/۰۲/۲۸    - پیمان شاهسنایی