اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی گردشگری در منطقه شیور اهر با حضور مسئولان استانی در روستای گردشگری جوبند برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۲/۳۰    - مصطفی قربان موحد