نشست خبری مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

نشست خبری مرحله کشوری دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، با حضور جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۲/۳۱    - طاهره بابایی