هجدهمین همایش نکوداشت مقام استاد، امروز دوشنبه ۲ خردادماه از سوی جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    - طاهره بابایی