اختتامیه اولین رویداد آموزشی- رقابتی بازی دانان

مراسم اختتامیه اولین رویداد آموزشی ـ رقابتی طراحی و تولید بازی‌های رومیزی(بازی‌دانان) عصر امروز دوشنبه 2خرداد ماه در مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاددانشگاهی تهران برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    - حسن آقامحمدی