هفتمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی امروز، سوم خردادماه، با حضور جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در سالن شهید صبوری جهاددانشگاهی برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۳    - طاهره بابایی