نشست توجیهی و آموزشی کاروان قرآنی (نور) اعزامی به حج تمتع سال 1401 صبح امروز سوم خرداد ماه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۳    - حسن آقامحمدی