حوالی ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه، دوم خرداد بود که ساختمان ۱۰ طبقه معروف به متروپل در منطقه ته‌لنجی امیری آبادان فروریخت. عملیات آواربرداری، جستجو و امدادرسانی پس از دو روز همچنان ادامه دارد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    - منا صیافی زاده