میراث پهلوانی بیرجند در قلب یک موزه

موزه میراث پهلوانی بیرجند برای به نمایش درآوردن آداب و سنن زورخانه‌ای در سال ۱۳۸۲ در بیرجند افتتاح شد. این موزه که دیرینگی آن به دوران قاجار بر می‌گردد با شماره ثبت ۲۹۹۴۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    - امیرحسین رادنیا