هوای غبار آلود سه آستان مقدس علوی، حسینی و عباسی

شاخص آلودگی هوای شهرهای کربلا و نجف اشرف در وضعیت بسیار بحرانی است. گزارش تصویری مذکور بیانگر وضعیت نامطلوب هوای سه آستان مقدس علوی، حسینی و عباسی است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    - ایکنا