اجرای سرود «سلام فرمانده» در شیراز

اجتماع «سلام فرمانده» با حضور گسترده کودکان و نوجوانان به همراه خانواده‌هایشان در میدان شهدا، مجاور ارگ کریم خان زند شیراز برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۵    - احمدرضا مداح