اجرای سرود «سلام فرمانده» در سمنان

اجتماع دهه نودی های شهر سمنان با اجرای سرود "سلام فرمانده" در میدان جمهوری این شهر برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۵    - مسعود محقق