دومین روز از سی‌وششمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان با حضور متسابقان رشته قرائت قرآن کریم در دانشگاه قم برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۵    - حسین شاه بداغی