عزاداری خدام حرم حضرت عباس(ع) در روز شهادت امام صادق(ع)

عزاداری خدام حرم حضرت عباس(ع) در روز شهادت امام صادق(ع)

خدام حرم حضرت عباس(ع) در روز شهادت امام صادق(ع) عزاداری کردند.

۱۴۰۱/۰۳/۰۶    - منابع خارجی
captcha