پنجمین روز آواربرداری در متروپل

پنجمین روز آواربرداری در متروپل

شش روز از حادثه فروریختن ساختمان متروپل در آبادان گذشت و همچنان کار آواربرداری ادامه دارد. تاکنون ۲۸ نفر در این حادثه تأسف برانگیز جان خود را از دست داده‌اند. این گزارش حاوی تصاویر آواربرداری از پنجمین روز این اتفاق تلخ است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    - منا صیافی زاده
captcha