حضور خدام آستان قدس رضوی در اهر

همزمان با دهه کرامت ویژه برنامه استقبال از جشن رضوی با حضور خدام آستان قدس و پرچم متبرک حرم رضوی در شهرستان اهر برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۱    - مصطفی قربان موحد