نمایشگاه کتاب، قرآن و محصولات فرهنگی خوزستان

محفل انس با قرآن کریم با قرائت کاظم آذرپیرا و ابتهال‌خوانی سیدکریم موسوی در ششمین روز نمایشگاه کتاب، قرآن و محصولات فرهنگی خوزستان در اهواز برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۵    - منا صیافی‌زاده