آستان مقدس هفت امامزاده(ع) در شیراز

آستان مقدس هفت امامزاده(ع) در مسیر بین الحرمین شیراز قرار دارد. بر اساس تحقیقات شهید محراب آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی و استناد به متون یکی از سنگ نوشته های قدیمی این مکان مقدس، نسبت فرزندی یکی از این بزرگان با امام صادق(ع) و مقام امامزادگی سایر امامزاده های مدفون به اثبات رسیده است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۶    - احمدرضا مداح