ششمین دوره مسابقات جلسات قرآن شهر تهران

ششمین دوره مسابقات جلسات قرآنی شهر تهران «سراج» در بخش بانوان، پنجشنبه و جمعه این هفته، ۲۶ و ۲۷ خردادماه در فرهنگسرای قرآن برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۷    - طاهره بابایی