کتابخانه مدرن دبی با معماری قرآنی

کتابخانه «محمد بن راشد» دبی با معماری قرآنی برگرفته از رحل قرآن کریم افتتاح شد. این کتابخانه مدرن هفت طبقه‌ای شامل ۹ کتابخانه تخصصی با بیش از یک میلیون کتاب چاپی و دیجیتال است. همچنین ۶ میلیون مقاله تحقیقاتی، ۷۵ هزار ویدئو و بیش از ۵ هزار مجله تاریخی در دسترس بازدیدکنندگان این کتابخانه قرار گرفت.

۱۴۰۱/۰۴/۰۱    - دریافتی