آغاز برنامه‌‌های شعب قرآنی آستان حسینی

با اتمام سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در کشور عراق، دارالقرآن آستان مقدس حسینی برنامه‌های قرآنی خود را در ۱۸ شعب منتخب (واقع در ۱۲ استان این کشور) آغاز کرد.

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    - دریافتی