اعزام طلاب مدارس قرآنی خوزستان به اردوی فرهنگی

طلاب مدارس قرآنی استان خوزستان امروز 7 تیرماه به منظور شرکت در اردوی فرهنگی و قرآنی به اردبیل اعزام شدند. مدت این دوره 21 روز است.

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    - محمد محمدعلی‌پور