رونمایی از کتاب درمان شناختی رفتاری برای زندگی روزمره

نشست رونمایی از کتاب درمان شناختی رفتاری برای زندگی روزمره عصر روز گذشته ۷ تیرماه، با حضور محسن لعلی و ایمان محمدی، مترجمان این اثر و محمدرضا رهبری، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در کتاب فروشی اردیبهشت جهاددانشگاهی برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۴/۰۸    - نرگس صمدزاده