وداع با پیکر بانو کونیکو یامامورا در معراج شهدا

مراسم وداع با پیکر بانو کونیکو یامامورا (سبا بابایی)، مادر شهید محمد بابایی عصر امروز شنبه ۱۱ تیرماه در معراج شهدای تهران برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۴/۱۱    - حمیدرضا مهربان