مسجد غمامه در مدینه منوره

یکی از مساجد مدینه، مسجد غمامه (ابر) است. نخستین مسجد در منطقه غرب مدینه که نزدیک ترین فاصله را با مسجد النبی دارد. در سال‌های اخیر این مسجد با حفظ معماری، به صورتی نو بازسازی شده است.

۱۴۰۳/۰۳/۱۱    - Hajj.ir
captcha