مناسک حج تمتع در روز عید قربان

پس از طلوع آفتاب روز دهم ذى‌الحجه، عید قربان، حجاج براى انجام بقیه اعمال حج از مشعر الحرام بیرون آمده و روانه مِنا می‌شوند و اولین عمل از اعمال منا را که «رَمى جمره» عقبه است، باید انجام دهند. در آخر مِنا سه ستون سنگى وجود دارد که اوّلین ستون، «جمره اُولى» و دومین آنها «جمره وُسطى» و سومى را «جمره عُقبى یا عَقَبه» مى‌نامند. اولین کار واجب در روز عید قربان زدن هفت عدد ریگ به جمره عقبه است. پس از سنگ زدن به جمره عَقبه، حجاج براى انجام یکى دیگر از واجبات حج، به قربانگاه رفته و یک شتر یا گاو یا گوسفند قربانى مى‌کنند.پس از قربانى، حاجى باید در مِنا حَلق ،موهاى سَر خود را بتراشد یا تقصیر ،مقدارى از مو و ناخن خود را بچیند.

۱۴۰۳/۰۳/۲۸   
captcha