عزاداران حسینی در تکیه سادات اخوی

حسینیه سادات اخوی یکی از قدیمی‌ترین تکیه‌های محله عودلاجان تهران است، این حسینیه توسط سیدابراهیم تقوی در زمان فتحعلی شاه قاجار احداث شده است و همه ساله در دهه اول محرم میزبان عزاداران حسینی است.

۱۴۰۳/۰۴/۲۰    - طاهره بابایی
captcha