IQNA

Si Hazrat Fatima (SA) ay Isang Huwarang Tauhan sa Mundo

10:59 - January 07, 2022
News ID: 3003604
TEHRAN (IQNA) – Si Hazrat Fatima (SA), ay anak na babae ng minamahal na Propeta Muhammad (SKNK), ang Propeta ng Islam.

Siya ay isinilang noong 605 CE higit sa apat hanggang limang mga taon bago nabigyan ang kanyang ama ng unang kapahayagan mula sa Allah (Qur’an).

 

Umm Abīha, Hazrat Zahra

Dahil sa lawak ng pagmamahal at pagdaramdan niya sa kanyang ama at sa katotohanang palagi niyang kasama at sinusubukang ipagtanggol siya, bilang isang ina, kilala rin siya bilang “Umm Abīha” (ina ng kanyang ama).

Mula sa kanyang murang edad, nakuha niya ang pinakamahusay na maaaring mga katangian mula sa kanyang ama at ina na si Khadija. Siya ay pinamagatang bilang Al-Zahra, na alin nangangahulugang "ang hindi kapani-paniwala", karamihan ay dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkatao na kahawig ng kanyang ama.

 

Pinaulanan ng pagmamahal

Siya ay napakabata nang mawala ang kanyang ina noong 619 CE. Mula noon, ang kanyang ama, si Propeta Muhammad (SKNK) ay naglaro ng mahalagang papel sa kanyang pagpapalaki at nagsikap na itanim sa kanya ang mga katangiang hinahangaan niya sa kanyang asawa, katulad ng kahinhinan, kababaang-loob, espirituwalidad at mapagbigay.

Si Hazrat Fatima ay inulan ng labis na pagmamahal ng kanyang ama. Ang Banal na Propeta (SKNK) ay nagsabi “Ang Fatima ay bahagi ko. Kung ano ang ikinagagalit sa kanya ay ikagagalit ko, at anuman ang nakakasama sa kanya ay nakakasama sa akin."

Ang katotohanan na ang kanyang mga magulang at lalo na ang kanyang ama, ang labis na pagmamahal sa kanya ay maaari ding maglaro ng isang mahalagang papel para sa pagpapaunlad ng kahanga-hangang mga katangian at dapat na maging isang huwaran para sa mabuting pagiging magulang.

 

Isang masugid na tagasuporta ng Propeta (SKNK)

Mula sa pagkabata ni Hazrat Fatima, si Propeta Muhammad (SKNK) ay nahaharap sa pangungutya, pang-aapi, mga pag-boykoteho sa pananalapi, at maging ng pisikal na pang-aabuso nang siya ay nagsimulang mangangaral ng Islam sa Mekka, mula 610 CE pataas. Si Fatima (SA) at ang kanyang ina na si Khadija ay ang pinakamalaking tagasuporta ng propeta.

Ang pangyayari ng pagtatapon ng mga dumi sa mga hindi-mananampalataya sa Propeta (SKNK) sa bahay ng Diyos at si Fatima (AS) matapang na dumarating at inaalis iyon sa gitna ng mga kaaway ay isang halimbawa ng kanyang pagtulong sa kanyang ama.

Sa loob ng halos 3 mga taon, si Fatima (AS), ang kanyang mga magulang at lahat ng mga tagasuporta ng Islam ay kailangang harapin ang pagharang ng Shi`b Abi Talib, sa panahon na ang lahat ng mga tribo ay nagboykot sa propeta at sa sinuman na tumanggap ng Islam.

Ang Shi`b Abi Talib ay isang maliit na lambak na alin ginawa ng tiyuhin ni Muhammad (SKNK) para protektahan ang mga Muslim mula sa mga pang-aapi ng Makkano.

Hindi nagtagal matapos ang pagharang, si Fatima (AS) kailangan na tiisin ang kalunos-lunos na pagkawala ng Kanyang Ina, si Khadijah, at ng marangal na tagapagtanggol ng Kanyang Ama, si Abu Tālib.

Sa kabila ng lahat na ganong kalunos-lunos na mga pangyayari at mga paghihirap sa kanyang maagang buhay palagi siyang nagsisilbing sagisag ng pasensya at determinasyon sa buong proseso at sinusuportahan ang kanyang ama.

 

Itinatag ni Fatima (SA) ang halaga ng kababaihan

Nang ilibing ng Arabong mga tao ng buhay ang kanilang mga anak na babae, sa pagsilang ni Fatima (SA) ipinahayag ng Allah ang mga Kabanata ng Kauthar, Qadr at Dahr upang purihin ang kanyang mapalad na kapanganakan.

Ang kanyang kapanganakan ay matatag na itinatag ang halaga ng kababaihan sa Islamikong lipunan. Ang paggalang ng Propeta (SKNK) sa kanya ay makapangyarihang sumasalamin sa kahalagahan ng kababaihan sa lipunan, sino hindi nakahihigit sa mga lalaki o nakabababa.

Si Fatima (SA) ay angkop na huwaran para sa kaligtasan at paggabay sa lahat sa landas tungo sa pagiging ganap.

Sa panahon ng pagdating ng Islam ang mga kababaihan ay labis na inapi dahil sa paganong pag-iisip na laganap sa Mekka.

Sa ilalim ng gayong malupit na mga pangyayari, si Hazrat Fatima (SA) ay nagsagawa ng ilang pansarili at pangkalahatan na tungkulin.

Siya ay isang huwarang anak na babae, asawa, ina, guro, tagapayo, tagatrabaho sa panlipunan, katulong at tagasuporta ng nangangailangan, amo sa bahay, mananamba, aktibong tagapagtaguyod ng Islamikong mahinhin na pananamit at mahinhin na pagpapahalaga para sa kababaihan, isang tagapamahala ng pananalapi, at isang tunay na tagasunod ng Islam.

 

Isang mapagmalasakit na asawa

Si Hazrat Fatima (SA) ay ikinasal kay Hazrat Ali (AS), sino hindi mayaman na tao, ngunit hindi siya nagreklamo, na naghahatid ng isang mahusay na mensahe upang magpatibay ng kahinhinan at pagtitiis.

Si Imam Ali (AS), isang tunay na kasamahan ng Propeta (SKNK), ay kadalasang nasasangkot sa pagtatanggol sa Islam at mga Muslim at malayo sa bahay sa panahon ng mga labanan at iba pang layunin na ipinadala siya ng Propeta, habang si Fatima (SA) bilang karagdagan sa mahusay na pamamahala ng bahay sinusuportahan rin ang kanyang asawa.

 

Isang mapagbigay na kaluluwa

Ang kanyang pagiging mapagbigay at pakikiramay sa mga mahihirap ay kapansin-pansin din. Walang dukha o pulubi na nakabalik mula sa kanyang pintuan na hindi naaalagaan.

Siya ay nakitang nagbibigay ng sarili niyang damit pangkasal, alahas, pagkain at iba pang materyal na ari-arian sa nangangailangang mga Muslim kung kinakailangan.

Laging tinutupad ni Fatima at ng kanyang asawa ang kanilang mga tungkulin sa mga nangangailangan na tao. May mga pagkakataon na siya at si Imam Ali (AS) ay natutulog nang gutom habang nagpapakain sa isang Muslim na manlalakbay.

Minsan ay ibinigay niya ang kanyang at pagkain ng kanyang mga anak sa loob ng tatlong mga araw sa mga nangangailangan para lamang sa Diyos.

 

Isang pambihirang amo

Si Hazrat Fatima (SA) ay isang pambihirang amo ng bahay. Pinahintulutan niya ang mga pang-araw-araw na gawaing bahay para sa kanyang katulong na si Fizzah. Siya ay nagpapalitan tuwing isang araw kasama ang kanyang katulong sa gawaing bahay.

Kaya, isang araw ay gagawin ni Hazrat Fatima (SA) ang gawaing bahay habang ang kanyang alilang babae na si Fizzah ay nagpapahinga.

Ang gawaing ito ay itinatag sa mahihirap na panahon noong ang Propeta (SKNK) at Imam Ali (AS) ay malayo mula sa bahay sa pakikipaglaban sa iba't ibang mga digmaan at iyon ay isang palatandaan ng malakas na pakiramdam ni Fatima (SA) sa mga halaga ng tao at mga karapatang pantao sa sukdulang antas nito.

 

Isang mahusay na guro at tagapagturo

Sa katotohanan, si Hazrat Fatima (SA) ay isang dakilang tagapagturo para sa lahat ng kanyang mga anak. Lahat ng kanyang mga katangian ng gamit ay makikita sa buhay ng kanyang mga anak: si Imam Hassan (AS) at si Imam Hussein (AS), at si Hazrat Zainab (SA) at Umme - Kulthum (SA).

Sila ay pinalaki sa kanya sa paraang nagpapakita ng mataas na antas ng moral, intelektwal at espirituwal na indoktrinasyon. Ang mga buhay ng mga personalidad na ito at ang kanilang napakamaliwanag na papel sa pinakamasamang mga sandali ng kasaysayan ng Islam ay isang patunay ng perpektong pagpapalaki na natanggap nila mula sa kanilang ina.

 

Isang tunay na mananampalataya

Mula sa espirituwal na pananaw, siya ay nanalangin nang husto at nahiwalay sa makamundong mga abala at pinuri ng Allah.

Habang nagdarasal buong gabi sa Diyos ay nanalangin siya para sa kapakanan ng iba. Mas pipiliin niya ang mga miyembro ng lipunang Muslim kaysa sa sarili niyang mga miyembro ng pamilya.

 

Isang babaeng maalam

Habang siya ay isang mapagmahal na asawa at isang perpektong ina, ang kanyang mga kasanayan sa mahusay na pagsasalita, ang kanyang politikal at panlipunang kadalubhasaan at makapangyarihang pananaw, ay nagpapakita kung paano makakamit ng isang babaeng Muslim ang mataas na espirituwal at panlipunang katayuan sa murang edad.

Si Hazrat Fatima (SA) ay isang napakamarunong na babae. Kaya niyang sagutin at linawin ang mahihirap at masalimuot na mga paksa. Ang kanyang mga sermon, mga tula at mga kasabihan ay katibayan ng kanyang intelektuwal, lakas ng pagkatao at maharlika ng isip.

 

Isang babaeng matapang, isang boluntaryong mangangawa ng lipunan

Siya rin ay isang matapang na babae at sinamahan ang kanyang ama sa tatlumpung mga digmaan.

 

Dati siyang tumutulong sa hukbong Muslim, nag-aalaga sa nasugatang mga sundalo, umaaliw sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, tumutulong sa mga nangangailangan at mga ulila anuman ang kanyang sariling mga pangangailangan at mahirap na kalagayan.

Buong puso niyang tinanggap ang sinumang naghahanap ng lunas para sa kanilang mga pangangailangan.

 

Fatima (SA), isang babaeng may masaklaw na larangan na pagkatao

Sa kanyang maikling buhay, makapangyarihan siyang naglaro ng iba't ibang mga tungkulin at tiyak na naapektuhan ang takbo ng kasaysayan kapwa sa pamamagitan ng kanyang mahusay na pagsisikap sa pagpapalaki sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kontribusyon sa lipunan.

At ang pamamahala sa lahat ng mga tungkuling ito ay bunga ng kanyang masaklaw na larangan na pagkatao at ang gayong pagsagawa ay maaari lamang sa kanyang matibay at matalik na ugnayan sa Diyos at sa kanyang ama, na propeta ng Diyos.

Ang mga babaeng Muslim sa mundo ngayon ay maaaring makinabang nang malaki sa kanilang pagsagawa sa iba't ibang mga tungkulin sa lipunang Muslim gayundin sa kanilang pansarili na mga buhay, kung ilalagay nila ang maliwanag at kahanga-hangang pagkatao ng Hazrat Fatima (SA) bilang kanilang huwaran.

 

Pagkabayani

Si Fatimah ay naging bayani lamang sa maikling panahon pagkatapos ng malungkot na pagpanaw ng kanyang ama noong siya ay 18 taong gulang pa lamang, ngunit ang petsa ng kanyang kamatayan ay pinagtatalunan.

Siya ay inilibing sa Jannat al-Baqi na libingan (kilala rin bilang Baqi), ngunit ang kanyang libingan ay hindi kilala, mayroong haka-haka na ito ay ginawa sa kanyang utos, upang ipakita ang kanyang kawalang-kasiyahan sa mga tao sa kanyang panahon.

 

 

captcha