IQNA

Mga Kilala na Tao sa Qur’an/10 Propeta Hud; Unang Mensahero ng Panginoon na Nagsasalita ng Arabiko

10:40 - September 27, 2022
News ID: 3004595
TEHRAN (IQNA) – Si Propeta Hud (AS) ay gumugol ng higit sa 700 na mga taon upang gabayan ang kanyang mga tao sa katotohanan ngunit karamihan sa kanila ay tumanggi na tanggapin ang katotohanan.

Pagkatapos, nagpadala ang Diyos ng matinding kaparusahan sa kanyang mga tao na humantong sa kanilang pagkalipol.

Si Propeta Hud (AS) ay kabilang sa mga apo ni Nuh (Noah). Mayroong iba't ibang mga kasaysayan tungkol sa kanyang buhay. Sinasabi ng ilan na nabuhay siya pagkatapos ni Abraham (AS) at bago si Moises (AS). Ang iba ay naniniwala na siya ay nabuhay bago si Abraham (AS). Sa anumang kaso ay malinaw na siya ay kabilang sa mga apo ni Nuh (AS) ngunit hindi kabilang sa mga propeta na mga apo ni Abraham (AS).

Si Hud (AS) ay nagsasalita ng Arabiko at itinuturing ng ilan na siya ang unang mensahero ng Diyos na nagsasalita ng Arabiko.

Iyon ay isinalaysay mula kay Imam Ali (AS) na sina Hud, Salih, Shuaib, at Ismail gayundin si Propeta Muhammad (SKNK) ay nagsasalita ng Arabiko.

Ang pangalan ni Hud ay binanggit sa Banal na Qur’an ng 10 mga beses. Mayroon ding Surah ng Banal na Aklat na ipinangalan sa kanya.

Bagama't ang kuwento ni Hud (AS) ay isinalaysay sa iba't ibang mga Surah ng Qur’an, walang binanggit tungkol sa kanya sa Turah at sa Bibliya na mayroon tayo ngayon.

Si Hud (AS) ay hinirang bilang isang mensahero ng Diyos sa edad na 40. Siya ang pangalawang propeta, pagkatapos ni Noah (AS), sino tumindig laban sa idolatriya.

Ang ilan ay itinuro ang pagkakatulad ni Hud (AS) at Noah (AS), kabilang ang kanyang mahabang edad at ang katotohanang siya ay sinasabing gumugol ng higit sa 700 na mga taon sa paggabay sa kanyang mga tao.

Si Hud (AS) ang propetang ipinadala sa mga tao ni Aad. Siya ay may tungkuling anyayahan silang sumamba sa Diyos at papayuhan sila laban sa pagsasamba sa mga diyus-diyosan. Bagama't itinuturing siya ng kanyang mga tao na isang mapagkakatiwalaan at tapat na tao, tinanggihan nila ang kanyang tawag at sinimulan siyang panunukso at tawaging baliw.

Samakatuwid, pinarusahan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng nagyeyelong bagyo. Ayon sa mga talata ng Qur’an, humihip ang bagyo sa loob ng pitong mga gabi at walong mga araw.

Ang lahat ng mga taong iyon ay namatay maliban kay Hud (AS) at iilan sa kanila sino mga mananampalataya.

Si Hud (AS) at ang kanyang mga tagasunod sino nakaligtas sa bagyo ay sinasabing nagtungo sa banal na lungsod ng Mekka at nanatili doon sa buong buhay nila.

Ang ilan ay nagsasabi na si Hud (AS) ay inilibing sa Damascus. Mayroon ding ilang mga kasaysayan na nagsasabing siya ay inilibing alinman sa Homs sa Syria ngayon o Najaf sa Iraq ngayon.

 

 

3480624

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha