IQNA

Ang Sinabi ng Qur’an/38 Ano ang Nakapagsagawa ng Paglilimos na Mging Walang Kabuluhan at Walang Bisa

11:31 - November 28, 2022
News ID: 3004838
TEHRAN (IQNA) – Ang mga mananampalataya ay hindi dapat gawing walang saysay at walang halaga ang kanilang limos at mga gawain sa kawanggawa na may paninisi at pananakit.

Ang Banal na Qur’an na may dalawang mga halimbawa tungkol sa mga maling pag-uudyok sa paglilimos ay nagpapakita kung gaano hindi kanais-nais at walang silbi ang gayong pag-uugali.

Isa sa pangunahing moral na mga pag-uugali sa lipunan na itinataguyod sa pamamagitan ng mga matuwid ay ang pagtulong sa mga nangangailangan sa iba't ibang mga paraan. Gayunpaman, kung ang mga tulong na ito ay hindi naibigay sa tamang paraan, hindi lamang ito magkakaroon ng walang positibong epekto sa lipunan ngunit ang gantimpala para sa mabuting gawa sa kabilang buhay ay maaari ding mapawalang-bisa. 

Ang Banal na Qur’an ay may maraming mga payo tungkol dito, kabilang ang isa sa talata 264 ng Surah Al-Baqarah:

“Mga mananampalataya, huwag ninyong gawing walang bunga ang inyong mga kawanggawa sa pamamagitan ng panunuyang pagpapaalala sa tatanggap ng inyong pabor o pagpaparamdam sa kanila na iniinsulto, katulad ng isang taong gumugugol ng kanyang ari-arian upang ipakita at walang pananampalataya sa Diyos o paniniwala sa Araw ng Paghuhukom. Ang halimbawa ng kanyang gawa ay parang ang ilang lupa ay natipon sa isang bato at pagkatapos ng ulan ay nagiging matigas at tigang. Ang ganitong mga tao ay hindi makikinabang sa kanilang kinita. Hindi pinapatnubayan ng Diyos ang mga hindi naniniwala."

Ang Nemouneh na mga Pagpapakahulugan ng Qur’an ay binibigyang-diin na sa talatang ito, ang Banal na Qur’an ay gumagamit ng dalawang mga halimbawa upang ipakita kung paano ginagawang walang halaga at walang bisa ang maling pag-uugali.

Ang unang halimbawa ay: "(Ang gayong tao) ay katulad ng isang taong sino gumugugol ng kanyang kayamanan upang ipakita sa mga tao at hindi naniniwala sa Allah ni sa Huling Araw."

Ang susunod na halimbawa na binanggit ng Qur’an ay ito: “Ang halimbawa ng kanyang gawa ay parang ang ilang lupa ay natipon sa bato at pagkatapos ng ulan ay nagiging matigas at tigang. Ang ganitong mga tao ay hindi makikinabang sa kanilang kinita. Hindi pinapatnubayan ng Diyos ang mga hindi naniniwala."

Kaya ang mga pagkilos na may kinalaman sa pagkukunwari, paninisi at pananakit ay nagmumula sa matigas na puso at ang mga taong iyon ay hindi nakikinabang sa kanila.

Mga mensahe ng talata sa Noor na mga Pagpapakahulugan ng Qur’an:

1- Ang pagsisi at pananakit sa iyong mga nangangailangan ay nagiging walang halaga ang paglilimos. (Huwag gawing walang bunga ang iyong mga kawanggawa…)

2- Ang pagpapaimbabaw ay tanda ng kawalan ng tunay na pananampalataya sa Diyos at sa Araw ng Paghuhukom. (... isang taong gumugugol ng kanyang ari-arian upang magpakitang-gilas at sino walang pananampalataya sa Diyos o paniniwala sa Araw ng Paghuhukom)

3- Ang mahalaga ay hindi ang paglilimos kundi ang hangarin ng sino nagbibigay ng limos. (… para ipakita sa mga tao)

4- Ang mga gawa ng mga nanunuya sa iba, nakakasakit ng iba at mga hindi naniniwala ay mawawalan ng bisa.

5- Ang mga hangarin ng mapagkunwari ay mahahayag sa huli.

6- Ang mapagkunwari ay hindi lamang magkakaroon ng walang gantimpala sa kabilang buhay ngunit nabigong umunlad sa espirituwal. (Ang ganitong mga tao ay hindi makikinabang sa kanilang kinita.)

7- Ang mapagkunwari at yaong mga nanunuya ay nasa bilog ng Kufr at hindi gagabayan. (Hindi ginagabayan ng Diyos ang mga hindi naniniwala.)

 

 

3481417

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha