IQNA

Mtume Muhammad (SAW) anasema Juu ya kila amali njema kuna amali njema zaidi isipokuwa kufa shahidi katika njia ya Allah, kwani hakuna amali njema zaidi ya hiyo Al-Khisal Juz. 1 Uk. 8

Amali  Njema Zaidi