IQNA

Kur’an sureleri /25

Kur'an'daki bilimsel mucize: İki denizin birbirine karışmaması

12:04 - August 14, 2022
Haber kodu: 3477037
Danimarka yakınlarında iki denizin güzel bir manzara oluşturduğu bir yer var. Biri tuzlu su diğeri tatlı su içerir. Farklı özellikleri ile iki deniz, aralarında bir engel varmış gibi asla karışmaz. Sanki aralarında bir duvar varmış gibi ama her ne ise bu bir mucizeden başka bir şey olamaz.

Furkân suresi Mekke döneminde inmiştir. 77 ayettir. Mushaftaki sıralamada 25. iniş sırasına göre 42. sûredir.

Sure, adını ilk ayette geçen "elFurkân" kelimesinden almaktadır. Furkân, "hak ile batılı birbirinden ayıran" demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sure de temel konular olarak Hz. Peygamber’in tüm insanlığa gönderildiği, onun tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar ve şirkin kökünün kazınacağı, geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler de verilerek ele alınmaktadır.

Furkân suresi konusuna göre üç kısma ayrılabilir:

Birinci bölümde müşriklerin mantığını tenkit etmekte, hakikati kabul etmemek için uydurdukları mazeretlere cevap vermekte ve onları ilahi azaba karşı uyarmaktadır. Ders olarak, Allah'ın elçilerine karşı geldikleri için daha önce yaşamış ve şiddetli cezalarla karşı karşıya kalmış kavimlerin hikayelerinden de bölümler aktarılmaktadır.

İkinci bölümde Tevhid'in delilleri sunulmakta ve güneşin nurundan gecenin karanlığına, esen rüzgara, yağmura, yağmurdan sonra toprağın dirilişine, yerlerin ve göklerin  altı günde yaratılması ve güneşin ve ayın yaratılışı ve kendi yörüngelerinde nasıl hareket ettikleri….vb konulardan bahsedilmektedir.

Surede yaratılış harikası olarak anlatılan konulardan biri 53. ayette şöyledir: "Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O’dur."

Bu ayet, yaratılış dünyasının harikalarından biri olarak kabul edilen iki denizden bahsetmektedir. Rahman Suresi’nin 19. ayeti ve Neml suresinin 61. ayetlerinde bu iki denizden de bahsedilmektedir. Bahsedilen özelliklere göre bu ayetin Danimarka'nın turistik kenti Skagen'de görülen Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasındaki sınırı ifade ettiği söylenebilir. Ayrıca Akdeniz ve Atlantik Okyanusu da bu özelliğe sahiptir.

Rahmân suresi 19. ayetinde şöyle buyurulmakta: "O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi."

Neml suresi 61. ayetinde de şöyle buyurulmuştur: "Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar."

Furkân Suresi'nin üçüncü bölümünde, sürekli mazeret arayan kafirlerin aksine, sabreden müminlerin ve Allah'ın gerçek kullarının özellikleri anlatılmaktadır. Surede bahsi geçen müminlerin özelliklerinden bazıları; iman, salih ameller, dünyevî arzulara direnme, yeterli bilgi ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmadır.

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha