IQNA

Kur’an sureleri /32

Secde suresi hakkında

9:59 - September 26, 2022
Haber kodu: 3477589
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı ve Kıyamet gününü inkar edenlerin özellikleri ve akıbetlerini anlatan ayetler bulunmakta olup Allah onları çeşitli şekillerde uyarmış ve Secde Suresi’nde en şiddetli ve en acılı azabını vaat etmiştir.

Secde suresi Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. 21 cüzde yer almaktadır. Peygamber Efendimize inen yetmiş beşinci suredir. Sure, adını müminlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. 15-16. âyetlerde müminlerin övgüyle anılan özelliklerinin başında kişinin rabbine mutlak saygı ve teslimiyet içinde bulunması gelmektedir. Surede ayrıca Allah’ın kudretinden,ahiret gününden, kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir.

Allame Tabatabai’ye göre, Sure’nin temel amacı,âlem ve mead ‘ın kökeni hakkında bir neden sunmak ve aynı zamanda ilgili soruları cevaplamaya çalışmaktır. Sûre, salihlere de inanamayacakları bir mükâfat vaat etmektedir.

Kitap ve nübüvvet meselesi, ilâhî vahiylere inanan iki grup ile Allah’a ibadet etme yolunda olan müminler ve Allah’a kulluk etme yolundan sapan ve aşırı gidenler arasındaki farkı açıklar. Müminlere tasavvur edilemeyecek bir mükâfat vaadinde bulunulması, haddi aşanların bu dünyada ve ahirette cezalandırılacağı uyarısı bu surede ele alınan konulardan bazılarıdır.

Sure, insanın imanını güçlendirmeyi, insanları takva ve insani değerler yolunda ilerletmeyi ve aynı zamanda onları günahlardan alıkoymayı amaçlar.

Surenin başında Kur’an-ı Kerim'in büyüklüğünü ve vahyi anlatan ayetler bulunmakta olup Allah’ın yeryüzü ve gökyüzündeki işaretlerinden,   insanın topraktan ve İlâhi ruhtan yaratılmasından, Allah’ın insanlara ilim öğrenmeleriyle ilgili lütuflarından bahseder.

Secde Suresi, müminlere cenneti, kafirlere ise cehennemi vaat ediyor. Kâfirlere şiddetli bir uyarıda bulunur, onları ahirette ebedî, dünyada ise küçük bir azapla tehdit eder.

İlgili konular
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha