تلاوت سوره اعراف با صوت «شحات محمد انور»

تلاوت سوره اعراف با صوت «شحات محمد انور»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره‌ مبارکه اعراف که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت شحات محمد انور را می‌شنوید.
تلاوت سوره فاطر با صوت «شعشاعی»

تلاوت سوره فاطر با صوت «شعشاعی»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره مبارکه فاطر که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت عبدالفتاح شعشاعی را می‌شنوید.
قاری ممتاز در کربلا/دیدار نوروزی قاریان

قاری ممتاز در کربلا/دیدار نوروزی قاریان

گروه شبکه اجتماعی: جدیدترین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی قرآنی و مذهبی کشور را مشاهده می‌کنید.
تلاوت سوره نحل با صوت «عبدالحلیم سلامه»

تلاوت سوره نحل با صوت «عبدالحلیم سلامه»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره مبارکه نحل که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت محمد عبدالحلیم سلامه را می‌شنوید.
تلاوت «عبدالباسط» در مسجد اموی سوریه

تلاوت «عبدالباسط» در مسجد اموی سوریه

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره‌های مبارکه فرقان، عبس و طارق که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت عبدالباسط محمد عبدالصمد را می‌شنوید.
تلاوت سوره عنکبوت با صوت «محمد اللیثی»

تلاوت سوره عنکبوت با صوت «محمد اللیثی»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره مبارکه عنکبوت که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت محمد اللیثی را می‌شنوید.
تلاوت سوره حج با صوت «مصطفی اسماعیل»

تلاوت سوره حج با صوت «مصطفی اسماعیل»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره مبارکه حج که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت مصطفی اسماعیل را می‌شنوید.
تلاوت سوره حدید با صوت «شهیدالقراء»

تلاوت سوره حدید با صوت «شهیدالقراء»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره‌ مبارکه حدید که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کانالی برای کمک به صداسازی قاریان

کانالی برای کمک به صداسازی قاریان

گروه شبکه‌های اجتماعی: کانال تلگرامی برای کمک به بحث صداسازی قاریان راه‌اندازی شده است که قرار است تا علاوه بر انتشار آثار آکاپلایی بسته‌های آموزشی به‌روزی نیز در آن ارائه شود.
تلاوت سوره‌های طور و نجم با صوت «شحات محمد انور»

تلاوت سوره‌های طور و نجم با صوت «شحات محمد انور»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره‌های مبارکه طور و نجم با صوت مرحوم شحات محمد انور که در سال 1991 میلادی اجرا شده است، می‌شنوید.
1